Project

De partners in dit project (Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Roemenië, Portugal en Nederland) hebben allemaal met ervaring in e-work. Zij vertegenwoordigen verschillende bedrijfs- en organisatiesectoren, en weerspiegelen de geografische diversiteit van Europa. Zij delen een gemeenschappelijke interesse om de inzetbaarheid van jong volwassenen te verbeteren met betrekking tot e-work.

Onze lange termijn doelstellingen:

 • Verbeteren en uitbreiden van het aanbod van hoog kwalitatieve leermogelijkheden specifiek voor jong volwassenen, onder andere door

 • Innovatieve manieren van bereik en uitvoering

 • Ontwikkeling van cursussen voor volwassenenonderwijzers en jong volwassenen, en daarmee het aanbod te vergroten en de kwaliteit te verbeteren

 • Ontwikkelen van competenties van volwassenenonderwijzers rondom het werken met heterogene groepen van deelnemers

 • Het versterken van samenwerking tussen organisaties om zo een langdurige uitwisseling van ervaringen te bevorderen.

 • Bevorderen van het ontwikkelen, testen en/ of uitvoeren van innovatieve activiteiten op het gebied van educatie, training en jeugd

 • Ontwikkelen, testen, aanpassen en uitvoeren van innovatieve activiteiten specifiek voor volwassenenonderwijs

 • Strategische samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren en lokale/ regionale bedrijven, waarmee een betere fit tussen onderwijs en het bedrijfsleven tot stand kan komen

Specifieke doelen:

 1. Het geven van toegang tot de Tool-Kits voor zelfevaluatie en het plannen van loopbaanontwikkeling

 2. Ontwikkelen, testen en verder aanpassen van een innovatieve training voor (jong) volwassenen om hun vaardigheden te verbeteren

 3. Het ontwikkelen van tools en methoden voor de professionele ontwikkeling voor het volwassenenonderwijs

 4. Het verbinden van verschillende onderwijssectoren, zeg maar bruggen bouwen, en de uitwisseling van waardevolle kennis uit de praktijk

Doelgroepen zijn:

 1. Volwassenenonderwijzers, jongerenwerkers, e-trainers en facilitators

 2. Jong volwassenen (tussen de 18-29 jaar) van achtergestelde groepen in de samenleving (onder anderen zij die niet in het onderwijs, training zijn of een baan hebben), die na- of bijscholing nodig hebben

Nederlands