Context

Pentru ca Uniunea Europeană să poată să-si atingă obiectivele privind dezvoltarea si ocuparea fortei de muncă prevăzute de Strategia de la Lisabona, este important ca tinerii săi să fie bine integrati atât social, cât si profesional. Strategia Europa 2020 pentru dezvoltare inteligentă, sustenabilă si favorabilă incluziunii recunoaste importanta invătarii pe tot parcursul vietii. Criza economică a evidentiat rolul major pe care îl are educatia adultilor în îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020, prin sprijinirea adultilor să-si dezvolte capacitatea de adaptare la noile schimbări de pe piata muncii si din societate.

Învătarea virtuală, precum si dezvoltarea competentelor în mediul virtual, în paralel cu implementarea conceptului de e-work – muncă la distanta, joburi online, sunt mijloace de dezvoltare profesională a persoanelor afectate de somaj, restructurare si conversie profesională, contribuind totodată la atingerea obiectivelor în ceea ce priveste incluziunea socială, dezvoltarea personală si implicarea activă a cetătenilor în viata comunitătii.

În contextul unei economii globalizate, creste si concurenta dintre tineri la nivel global. Acestia nu mai sunt în competitie doar pentru locuri de muncă mai bune, ei concurează si în ceea ce priveste capacitatea lor de a-si găsi un loc de muncă (angajabilitate). Pentru a fi pe placul angajatorilor, tinerii ar trebui să încerce noi metode de învătare, să folosească mediul virtual pentru a învăta si pentru a lucra, contribuind astfel la conturarea unei forte de munca mai flexibile. Dar pregătirea pentru lucrul în mediul virtual nu este usoara si tinerii au nevoie de ajutor. Materialele ajutătoare bine elaborate si trainerii calificati vin în sprijinul tinerilor în procesul de învătare.

Tinerii trebuie să înteleagă cum să lucreze si să învete într-un mediu virtual, cum să comunice, să distribuie sarcinile, cum să lucreze în echipe virtuale pentru a reusi să lucreze într-un mediu online, unde nu au la dispozitie metodele traditionale. Chiar dacă poate nu este nevoie de un sistem omogen de formare a specialistilor din domeniul formării adultilor, este necesară elaborarea unui cadru comun pentru dezvoltarea competentelor specifice având la bază diferite strategii de învătare – pregătire asistată de traineri în mediul virtual, colaborare online, învătare online, învătarea în echipe, evaluarea online (prima conventie privind capacitatea de ocupare a tinerilor).

Sunt materiale care au fost deja dezvoltate, e timpul să le transferăm în educatia tinerilor, să le îmbunătătim acolo unde este cazul, să le diseminăm si, totodată, să identificăm noi materiale si instrumente. (Youth Pathways 2.0 ).

Probleme cu care ne confruntăm în prezent:

(a) Lipsa pachetelor de instrumente si materiale de învătare care să-i ajute pe tineri, viitorii angajati din mediul virtual, să-si evalueze competentele si să dezvolte un plan pentru propria dezvoltare în acord cu cerintele pietei locurilor de muncă online.

 (a) Accesul limitat al tinerilor la formare în vederea dezvoltării competentelor necesare celor care lucrează în mediul online.

 (c) Lipsa materialelor de formare si accesului la formare pentru formatori, potentiali formatori online care să pregătească o nouă metodologie de predare (lectii online).

 (d)Lipsa formatorilor online pregătiti în cadrul IMM-urilor care să sprijine schimbarea si să implementeze programe de învătare virtual si locuri de muncă online (ework).

 Având la bază pachetele de materiale de învătare pentru formarea de competente necesare angajatilor care lucrează în mediul online, dezvoltate în cadrul unui proiect din programul Învătarea pe tot parcursul vietii (proiectul a devenit exemplu de bune practici). Acest proiect dezvoltă noi practici si materiale pornind de la aceste rezultate si adaugă un plus de inovatie prin adoptarea, transferul cunostintelor si dezvoltarea unor noi materiale pentru a acoperi lipsurile. Adaptând aceste materiale la nevoile specifice unui anumit grup tintă, proiectul aduce un plus de valoare prin crearea unor continuri suplimentare care să se potrivească perfect cu noile cerinte pe piata locurilor de muncă.

Română