Proiectul

Partenerii UE (HU-RO-GB-NL- P-HR) - toti implicati în educatia adultilor si promovarea joburilor online, la distantă, au format un parteneriat european, prin reunirea unor organizatii europene din diferite regiuni ale Europei, care un scop comun, acela de a promova învătarea online si munca la distanta în rândul tinerilor, în vederea îmbunătătirii capacitătii lor de ocupare.

Obiectivele noastre pe termen lung:
Îmbunătătirea si extinderea ofertei de programe de formare de înaltă calitate special concepute pentru a răspunde nevoilor fiecărui cursant în parte;
Metode inovative de învătare si formare;
Dezvoltarea unui program de formare destinat tinerilor traineri, dar si tinerilor care doresc să se dezvolte pe plan personal în vederea cresterii accessibilitătii si calitătii programelor de formare europene;
Dezvoltarea competentelor trainerilor si formatorilor în ceea ce priveste lucrul cu grupe mixte, folosirea noilor tehnologii pentru a-si atinge obiectivele educationale.
Consolidarea cooperării dintre organizatia în vederea schimburilor de bune practice;
Promovarea dezvoltării, testării si/ sau implementării de practici si metode innovative în domeniul educatiei, formării si tineretului;
Dezvoltarea, testarea, adaptarea si implementarea unor practici innovative în domeniul educatiei adultilor;
Cooperarea strategică dintre diferite sectoare educationale si companii si organizatii locale/regionale, de exemplu, în analiza capacitătii de ocupare a unor grupuri tintă sau a capacitătii acestora de se face fata reconversiei profesională sau de a se adapta unor locuri de muncă pentru care sunt supracalificati.

Obiective specifice:
(a)Dezvoltarea unui pachet de materiale – Tool-Kit – pentu autoevaluare si planificare a carierei;
(b)Dezvoltarea, testarea, adaptarea unui program de formare inovativ care să îi ajute pe tineri să-si actualizeze si să-si îmbunătătească cunostintele si competentele;
(c)Dezvoltarea unor materiale si metode pentru dezvoltarea profesională a formatorilor din domeniul educatiei adultilor;
(d)Stabilirea unor legături între diferite sectoare si schimburi de bune practici.

Grupurile tintă sunt:
(a) Formatori din domeniul educatiei adultilor, tineri angajati, traineri online, tutori
(b) Tineri (18-29 ani) din medii defavorizate (care fac parte din categoria NEET, tineri care nu sunt încadrati profesional si nu urmează un program de educaţie sau formare (not in employment, education or training) care au nevoie de calificare si formare profesională.

Română