Rezultate

SSR REPORT COMPETENCY TOOL-KIT E-TUTOR MODULE
12 E-MODULES FOR YOUNG MONITORING FRAMEWORK IPR HANDBOOK
SEED VIDEO SIMULATION HANDBOOK SEED INTRO
SEED E-BOOK
NEWSLETTERS
I. II. III.

Rezultatul pentru grupul țintă:

  • 1 raport realizat în urma unui sondaj aplicat unui număr de 400 de angajati – în vederea identificării de noi competente care sunt cerute de angajatorii din mediul online.

  • 1 pachet de materiale – 8 profiluri de competente profesionale – în toate limbile;

  • 1 program de formare pentru trainerii din mediul online + 20 de formatori din tările partenere instruiti;

  • 12 module de învătare online concepute pentru dezvoltarea de competente necesare în lucrul în mediul online care vor fi adaptate si transferate tinerilor necalificati.

  • 20 de tineri participanti la un program de formare, în tările partenere;

  • 2 workshopuri si 1 schimb de experienta pentru a testa rezultatele (60 Europass-uri eliberate)

  • 7 evenimente de diseminare cu 175 de participanti

  • 1 IPR pentru formatori

Proiectul si rezultatele sale vor fi diseminate în mai multe sectoare, obiectivul fiind informarea grupului tintă. Întâlniri de proiect, evenimente de diseminare, newsletter, webinarii, pliante, emailuri video, site-uri sociale. Platforma educatională va oferi acces la toate produsele proiectului în timpul, dar si după finalizarea proiectului.

Impactul proiectului asupra grupurilor tintă principale:

 

(1) Formatorii în domeniul educatiei adultilor/ trainerii/ tinerii angajati/ profesorii:

- vor acumula mai multe cunostinte din domenii diferite, consolidând evaluarea competentelor transversale si îmbunătătind accesul tinerilor la informatii utile pe care le vor folosi să rezolve “problema reală si critică a somajului în rândul tinerilor”;

- vor accesa materialele dezvoltate pentru formatorii din mediul online care vin cu noi competente practice;

- vor exersa o nouă metodă inovativă de testare (procesul de simulare) care poate fi integrate în scenarii online viitoare.

 

(2)Tinerii :

- vor putea accesa materiale de autoevaluare pentru a vedea cât de pregătiti sunt pentru a lucra la distanta, în mediul virtual si pentru a putea dezvolta un plan de dezvoltare personală care să-i ajute să identifice traiectorii viitoare de învătare, oferind baza pentru o planificare a carierei de calitate.

- îsi vor dezvolta abilităti practice si antreprenoriale, care să contribuie la cresterea capacitătii de ocupare si promovare a locurilor de muncă din mediul online (e-work).

- prin accesul la formare adaptată cerintelor pietei locurilor de muncă, noi competente cerute de angajatori vor fi dezvoltate.

- vor dobândi competente cheie TIC care le vor oferi o mai bună capacitate de ocupare, metode de lucru flexibile vor fi introduse si explorate.

- vor întelege mai bine cum cunostintele si instrumentele TIC îi pot ajuta atât în procesul în învătare, cât si în găsirea unui loc de muncă.

- vor accesa mai repede si mai usor resursele TIC, pachete de învătare online si certificare.

 

(3)Angajatorii IMM-uri – locuri de muncă online

- dezvoltarea unui forum pentru a explica nevoile angajatorilor în ceea ce priveste locurile de muncă din mediul online.

- diseminarea informatiilor si constientizarea necesitătii programelor de formare în interiorul IMM-urilor pentru angajati proprii, care să-i pregătească pe acestia să poată instrui la rândul lor angajatii care lucrează online.

 

(4)Avantajele proiectului pentru parteneri:

- schimb de experienta, bune practici, informatii si cunostinte, precum si dezoltarea de competente transversale care pot fi folosite în mai multe domenii.

- o mai bună cunoastere a cerintelor pietei locurilor de muncă si cum pot fi acestea transferate în educatia si formarea viitorilor angajati.

- noi metode si notiuni care pot fi adaptate pentru diferite contexte si situatii actuale si viitoare din domenii diverse.

- promovarea unei legături mai solide între educatie, tineret si actorii de piata muncii, promovarea SCR ca modalitate de promovare a locurilor de muncă din mediul online.

 

(5) Avantajele proiectului pentru părtile interesate:

o mai bună colaborare între furnizorii de formare profesională, centrele specializate în educatia adultilor, organizatii de tineret si întreprinderi ceea ce duce la o gestionare mai eficientă a provocărilor si problemelor cu care se confruntă în prezent angajatorii.

o mai bună constientizare a oportunitătilor, a exemplelor de bună practică si a unor noi abordări si strategii de învătare si predare care se adresează direct nevoilor specifice fiecărei parte interesată.

metode de învătare mai bune, mai inovative si multidisciplinare care pot fi aplicate la nivel international si în domenii diferite.

 

Română